دانلود فایل ورد فرم کارورزی دانشگاه علمی کاربردی

دانلود فایل ورد فرم کارورزی دانشگاه علمی کاربردی

در این قسمت سایت آبانفایل شما عزیزان به دانلود رایگان فایل ورد فرم کارورزی دانشگاه علمی کاربردی و دیگر فایلهای کارورزی و کارآفرینی و همچنین فرمهای آموزشی – کاربینی دسترسی کاملا رایگان خواهید داشت:

  1. دانلود فایل ورد فرم کارورزی

از طریق این لینک فرم کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی را دانلود نمایید :
دانلود کنید

2. فرم های مختلف کارورزی :

  • کلیه فرم های دانشگاه علمی کاربردی : شامل فرم های آموزش فرم های پژوهش فرم های روابط عمومی و غیره

    1. فرم های معاونت پژوهش دانشگاه علمی کاربردی :

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.

عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجوییدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
فرم طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
فرم خوداظهاریمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه شورای انتشاراتمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
فرم داوری ترجمه کتابمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
تفاهم نامه
آیین نامه جشنواره ملی
دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشد
دوره های ارشد
شورای تحصیلات تکمیلی
کمیته فنی تفاهم نامه ها
proposal – arshad
شیوه نامه نگارش گزارش دفاع
صورتجلسه بخش اول کمیته راهبری پروژه های تخصصی
صورتجلسه بخش دوم کمیته راهبری پروژه های تخصصی
صورتجلسه دفاع از گزارش پایان پروژه
فرایند اخذ مجوز دفاع

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.

عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم آمادگی دفاع شماره ۳
فرم آمادگی دفاع شماره ۲
فرم آمادگی دفاع شماره ۱
مجوز دفاع
گزارش ناظر از جلسه دفاع
گزارش ناظر بخش اول
گزارش ناظر بخش دوم
فرم داوری کتابمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آئین نامه کتاب برتر سالمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
اساسنامه مرکز رشد خوشهمراکز رشد
آیین نامه شبکه مراکز رشدمراکز رشد
آیین‌نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشدمراکز رشد
کمیسیون معین شورای فناوری مراکز رشدمراکز رشد
اختراعاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه شورای پژوهشدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه کمیته منتخبدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مراکزدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مقالاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه

نمایش ۴۱ تا ۴۱ مورد از کل ۴۱ مورد.

عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه واحد استانیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه

پایان فرم های پژوهش دانشگاه علمی کاربردی

2. فرم ها آموزش دانشگاه علمی و کاربردی :

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.

عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سوالات دلائل توجیهی ضرورت ایجاد رشته کاردانی / کارشناسیفرم های خام دلائل توجیهی
سوالات دلائل توجیهی ضرورت ایجاد رشته کارشناسی حرفه ای ارشدفرم های خام دلائل توجیهی
دستورالعمل تکمیلپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دستور العمل بررسی، تهیه و بازنگری برنامه درسی/ تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۴/۰۶نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه کمیسیون استانی – تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی مهندسی فناوری / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل کارورزی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۲ / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۱/۰۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۱ / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۱/۲۴نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستور العمل کاربینی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۰۸/۲۸نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی فنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۴/۱۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه دانش خانواده و جمعیت / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۱/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
کارشناسی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
نظام آموزشی کارشناسی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۹/۲۷نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
کاردانی فنیفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
سوالات دلائل توجیهی ضرورت ایجاد رشته مهندسی فناوری ارشدفرم های خام دلائل توجیهی
تک درسفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
کاردانی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۶/۰۹/۲۰نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها

نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.

عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۷/۰۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه نظام آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
مدیر گروهپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مدرسانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
کارفرمایانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
صاحب نظرانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دانش جویان ممتازپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دانش آموختگانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
فرم مقایسه ای بازنگریفرم جدول مقایسه ای بازنگری برنامه های درسی مقطع دار
توضیحات فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
شیوه نامه تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
مهندسی فناوریفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
خلاصه وضعیت تحلیل شغلی برنامه های درسیفرم خلاصه وضعیت تحلیل شغلی

پایان فرم های آموزش

3. دیگر فرم ها و آیین نامه های روابط عمومی

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.

عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تعهد نامه اعطای دامنهدامنه
شیوه نامه استفاده از پیامکبخش نامه ها
کمیته آمار بخشی دانشگاهبخش نامه ها
شورای ITبخش نامه ها
شرکت در کارگاههای مجازی سامانه جامع آموزشی دانشگاهراهنمای شرکت در سامانه آموزش
وکالتنامه اعطای دامنهدامنه
مراحل اعطای دامنهدامنه
فرم ایمیلفرم های اینترنتی
فرم درخواست رایانه همراهفرم های اینترنتی
فرم درخواست ارسال پیامکفرم های اینترنتی
فرم معرفی اشتراک اینترنتفرم های اینترنتی

پایان متن

لینک ها مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *