پروژه درس تعمير نگهداري ساختمان، روش هاي نوين مقاوم سازي ساختمان

20,000تومان

فایلی که ملاحظه می کنید فایل پروژه کامل دانشجویی درباره پروژه درس تعمير نگهداري ساختمان, روش هاي نوين مقاوم سازي ساختمان، می باشد. مقاوم سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت ساختمان در برابر نیروهای وارده است. این پروژه نیز در رشته مهندسی عمران و معماری به صورت میدانی و به شکل بسیار علمی و دقیقی تهیه گردیده است، که در 17 صفحه تقدیم شما میگردد.

توضیحات

عنوان فایل : پروژه درس تعمير نگهداري ساختمان، روش هاي نوين مقاوم سازي ساختمان .
تعداد صفحات : 17 صفحه.
نوع فایل : ورد .

فایلی که ملاحظه می کنید فایل پروژه کامل دانشجویی درباره پروژه درس تعمير نگهداري ساختمان, روش هاي نوين مقاوم سازي ساختمان، می باشد. مقاوم سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت ساختمان در برابر نیروهای وارده است. این پروژه نیز در رشته مهندسی عمران و معماری به صورت میدانی و به شکل بسیار علمی و دقیقی تهیه گردیده است، که در 17 صفحه تقدیم شما میگردد.
مقاوم سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت ساختمان در برابر نیروهای وارده است. امروزه از این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می‌شود. از دیدگاه علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نیست، چرا که منظور از اصطلاح «مقاومت‌سازی» به‌طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزای سازه (ساختمان) در برابر نیروی زلزله است. پس به همین دلیل اصطلاح «بهسازی» و «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح درست‌تری است.
این پروژه بررسی میدانی در زمینه بهسازی و مقاوم سازی ساختمان تهیه گردیده است که بخشی از متن فایل را در ادامه میبینید:
بخشی از محتویات این فایل در ادامه می آید :
مقدمه
ازآنجا كه ايران روي كمربند جهاني زلزله قراردارد وبا توجه به اينكه بسياري ازسازه هاي موجود ، فاقد مقاومت كافي دربرابر نيروهاي حاصل اززلزله مي باشند ، بنابراين به لحاظ حفظ سرمايه هاي ملي ، تامين امنيت جاني وخدمت رساني مناسب پس ازوقوع زلزله ، مقاوم سازي ساختمان مي تواند يكي ازمهم ترين وظايف سازمان ها ووزارتخانه ها متولي آنها محسوب شود . البته درجهت تحقق اين مهم به علت حجم عمليات ، گستردگي وتنوع ساختمان هاي زيرپوشش وزارتخانه ، يكي ازتعيين كننده ترين عوامل ، داشتن يك برنامه ومكانيسم مناسب وعملي براي شناسايي ساختمان هاي غيرمقاوم ، تهيه طرح مقاوم سازي واجراي عمليات مربوطه مي باشد چراكه درغيراين صورت احتمال نامزجا وبه نتيجه رسيدن اين موضوع بسيارزياد است . براين اساس دراين مقاله سعي شده به سه روش نوين ازروش هاي مقاوم سازي ساختمان پرداخته شود…فصل اول : مقاوم سازي سازه با FRP
1- تعريف
كامپوزيت FRP محصولي است براي تقويت سازه ها كه با چسباندن لايه اي ازمسنوج الياف كربن ، شيشه يا آراميد به وسيله رزين ايوكسي به روي سطح عضوي ازسازه انجام مي گيرد . اين لايه بصورت عضو تقويتي مضاعف عمل مي كند .
اين فرايند برپايه قراردادن ( منسوج الياف توام با ملاط چسبنده رزين ) با مقاومت كششي بسيار بالا كه براساس محاسبات فني به قسمت تحت كشش عضو مورد نظرسازه چسبانده مي شود استوار است . با اين كار ، عملكرد وكارايي عضو ودرنتيجه مقاومت سازه افزايش مي يابد .
2- ماهيت وتركيب
كامپوزيت FRP متشكل از الياف بسيارمقاوم دريك ماتريس پلميري مي باشد . الياف دركامپوزيت ، عضو اصلي باربر هستند ومقاومت وسختي زيادي دركشش دارند .ماتريس پليمري ،الياف را درمحل وآرايش مطلوب نگهداشته وبعنوان يك محيط منتقل كننده بار بين الياف عمل مي كند .بعلاوه آنها را ازصدمات محيطي دراثر بالا رفتن دما ويا رطوبت حفظ مي كند .
استفاده روزافزون ازكامپوزيت FRP درصنعت نشان دهنده برتري محسوس اين مصالح نسبت به فلزات مي باشد . كامپوزيت هاي FRP مورد استفاده براي تقويت سازه ها متشكل ازماتريس پلميري گرماسخت ازقبيل رزين ابوكسي والياف معدني ( شيشه وكربن ) والياف آلي (آراميد ) مي باشد . سيستم FRP به عنوان تركيب الياف ورزين براي لايه كامپوزيت ، رزين هاي مرتبط براي چسباندن به سطح بتن تعريف مي شود .
سيستم هاي الياف مسلح شده پليمري (FRP) براي تقويت سازه هاي بتني پديدار شده وبه عنوان يك جانشين براي روش هاي تقويت سنتي ازقبيل چسباندن صفحات فولادي ، افزايش سطح مقطع با بتن ريزي مجدد وپيش تنيدگي خارجي مي باشد .
خصوصيات مكانيكي اين Composite با خصوصيات بهترين فولاد رقابت مي كند بدون اينكه مشكلات فولاد مثل سنگيني ، سختي درشكل گيري وزنگ زدگي وپوسيدگي را داشته باشد .
ازجمله مزاياي استفاده از Comosite روي تكيه گاه عبارت است از: …

… شكل عضو مورد نظر را بخود مي گيرد .
جلوگيري ازبه وجود آمدن سطوح جداگانه بين رزين وComposite.
شكل گرفتن تنگاتنگ وكامل Composite با بتن باعث يكنواختي ضخامت چسب مي شود ودرنتيجه تمركز تنش برشي را كه مي تواند درنواحي كه رزين نازك است موجب ازبين رفتگي چسبندگي كشور محدود مي نمايد .سادگي نصب وعدم نياز به قراردادن صفحات سنگين ونيز عدم بكارگيري فشارهنگام سفت شدن چسب ، FRP را دربهسازي ومقاوم سازي سازه ها مقرون به صرفه مي نمايد .
كامپوزيت هاي مورد استفاده براي تقويت سازه هاي بتني عموما …فصل سوم : نوع جديدي ازمقاوم سازي
پژوهشگران ايراني موفق ، به ساخت نوع جديدي ازمقاومسازهاي كامپوزيتي با هسته فلزي به منظورافزايش پايداري ساختمانها دربرابر زمين لرزه شدند . دراين طرح قطعات پيچيده خاصي كه ازلاستيكي با تكنولوژي بالا ويك هسته كامپوزيت فلزي تشكيل شده درزير فونداسيون ساختمان تعبيه مي شود كه علاوه برافزايش تحمل بارعمودي ساختمان ، لرزشهاي عمودي وافقي ناشي اززلزله را به طوركامل جذب كرده ومانع ازلرزش ساختمان وسقوط اجرا ووسايل داخلي آن مي شود .
با استفاده ازاين قطعات كه به MCEB )bearing eIastomer composite MetaI موسومند مي توان شدت اثرات يك زمين لزه را به ميزان 30 تا 50 درصد كاهش داد بدين ترتيب مثلا شدت خرابهاي ناشي اززمين لرزه اي به بزرگي 7 ريشتر كاهش مي يابد . استفاده ازنمونه هاي ساده تراين سيستم درسالهاي اخيردركشورهاي پيشرفته ازجمله ژاپن مورد توجه قرارگرفته ازجمله نوآوريهاي اين طرح ، استفاده ازيك نوع پلي اورتان الاستومرخاص است كه تقريبا تمام خواص مكانيكي مورد نياز آن ازلاستيكهاي مورد استافده ازياتاقانهاي لاستيكي بسياربهتراست . اين ماده دردسته لاستيكهاي Hightech قراردارد وي افزود : دراين طرح همچنين ازچسب ويژه اي كه چسبندگي بيشتري نسبت به چسبهاي متعارف لا ستيك به فلز دارد استفاده شده است . نوآوري ديگر ، استفاده ازيك نوع هسته كامپوزيت فلزي براي تحمل بهترفشارهاي عمودي است كه نمونه هاي خارجي فاقد چنين هسته قدرتمند ي هستند . دراين كامپوزيت به جاي لاستيك ازيك كوپليمر استفاده شده است درحالي كه درمشابه خارجي آن براي آنكه لاستيك جذب انرژي كند ، مجبورند آن ناخالصهاي وارد كنند كه اين نا خالصينها خواص مطلوب قطعات را كاهش مي دهد .
پس ازاستفاده ازاين قطعات ازآنجا كه بخش قابل توجهي ازانرژي ناشي اززلزله توسط اين قطعات گرفته مي شود وشتاب ناشي اززلزله به شدت كاهش مي يابد ؛ مهندسان ساختمان نيازي به مقاوم سازي بيش از حد بنا كه قطعات مستلزم هزينه هاي سنگيني است ،؛ نداشته وبه همين دليل استفاده ازاين قطعه نسبت به شيوه هاي ديگر مقاوم سازي ساختمانها كه هرسال آيين نامه هاي سختگيرانه تري درباره اين تدوين مي شود مقرون به صرفه است . براساس برآورد انجام شده ،‌توليد اين قطعات پس ازآنكه دركشور مرسوم شود ، هزينه اي بسياركمتراز10 درصد هزينه هاي سفت كاري ساختمان را شامل خواهد شد كه با توجه به محافظتي كه ازسازه به عمل مي آورد بسيارناچيز است .
اين سيستم علاوه بركارآيي درافزايش ايمني ساختمانهاي درحال احداث درمقاوم سازي ساختمانهاي شده ازجمله ساختمانهاي تاريخي نيز كه ازلحاظ ارزش نمي توان قيمتي براي آنها تعيين كرد قابل استفاده است …

برای دسترسی به فایل روی لینک خرید کلیک کنید.

 

برخی از لینک های  سایت ما:

پاورپوینت ورزش بوکس

پاورپوینت ورزش ژیمناستیک

پاورپوینت ورزش سپک تاکرا

پاورپوینت ورزش یوگا

پاورپوینت ورزش پارکور

پاورپوینت ورزش کبدی

پاورپوینت ورزش هوازی یا ایروبیک

تاثیر ورزش بر قلب

ورزشهاي هوازي و رابطه آن با قلب

توضیحات تکمیلی

قابلیت دانلود

نوع فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه درس تعمير نگهداري ساختمان، روش هاي نوين مقاوم سازي ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید