کارآموزی رشتة حسابداري / مراحل حسابداري پيمانكاري

13,000تومان

محصولی که مشاهده میکنید فایل کارآموزی رشتة حسابداري / مراحل حسابداري پيمانكاري می باشد که در  92 صفحه به روش علمی برای شما تهیه شده است.

عنوان فایل:    کارآموزی رشتة حسابداري / مراحل حسابداري پيمانكاري

تعداد صفحات :   92

نوع فایل: وُرد /  word

جهت مشاهده عکس هایی از محتوای این فایل، می توانید به قسمت تصاویر در همین صفحه مراجعه نموده، و با بزرگنمایی تصاویر، با محتویات فایل، بیشتر و بهتر آشنا شوید.

همچنین برای دیدن مشخصات کاملتری از این فایل، و دستیابی به بخشی از متن داخلی فایل، می توانید به قسمت توضیحات، در ادامه ی همین صفحه مراجعه نموده و اطلاعات کاملی از این محصول را دریافت نمایید.

لازم به ذکر است، مزایا و کاستی های احتمالی موجود در فایل، در قسمت توضیحات ذکر می گردد. بنابراین توصیه میشود، پیش از خرید فایل مورد نظر خود، ابتدا با دقت مشخصات فایل را بررسی نمایید و پس از آن اقدام به خرید نمایید.

خاطرنشان می سازیم ما در وب سایت آبانفایل، به کیفیت محصولات خود اهمیت زیادی می دهیم، و پیش از بارگذاری محصولات با وسواس و حساسیت بالا فایل ها را ویرایش و بررسی می نماییم. اما در هر حال در صورت وجود مشکل در فایل ها یا پروسه دانلود فایل ها، می توانید با ما از طریق شماره تماس هایی که در قسمت توضیحات محصول ذکر شده است، تماس حاصل نمایید.

توضیحات

دانلود رایگان مقاله

عنوان کارآموزی : کارآموزی رشتة حسابداري / مراحل حسابداري پيمانكاري

نوع فایل : وُرد /  word

تعداد صفحات: 92

فرمت یا پسوند فایل: .docx درون فایل فشرده .zip

توضیح : تاکید این گزارش کارورزی بر روی امور مربوط به حسابداری یک شرکت ساختمانی (بتون سازی) می باشد و مربوط به امور فنی ساختمان سازی نمی باشد.

 

دانلود رایگان پروژه

فهرست عناوین:

فصل اول : عمليات پيمانكاري :
– اركان اصلي عمليات پيمانكاري
– انواع قرارداد هاي پيمانكاري
– مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري
– مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
– ارجاع كار به پيمانكار
– انعقاد قرار داد با پيمانكار
– اجراي كار ( شروع عمليات )
– خاتمه كار
– سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )
فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
دارائي هاي جاري
– بانك و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب هاي دريافتني
– حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول
– اسناد دريافتني
– پيش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام كار
درارئيهاي ثابت :
– دارائيهاي ثابت مشهود
– داراييهاي ثابت نا مشهود
بدهي هاي جاري :
– حسابهاي پرداختني
– اسناد پرداختني
– پيش دريافت ها
بدهي هاي بلند مدت
– سرمايه
– در آمدها
– هزينه ها
– حساب پيمان
– حساب كار گواهي شده

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
– روش كار تكميل شده
– روش درصد پيشرفت كار
– ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
– دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري
– تعيين سود پيمان تكميل شده
– انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده
– محاسبة صود پيمان نا تمام
– نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .
فصل چهارم : ماليات پيمانكاري
– ماليات مقملوع
– ماليات بر در آمد پيمانكاري
– در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري
– ماليات موسسات پيمانكاري
– شركت هاي سهامي
– نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي
– پيش پرداخت ماليات
– ماليات قطعي پيمان ها
– ذخيرة ماليات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش هاي مالي
– ترازنامه
– جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت
– گزارش هاي عملياتي
– گزارش پيشرفت كار
– صورت حساب صودو زيان
– تراز آزمايشي

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد
1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري
2- حسابهاي شركت پيمانكاري
3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري
4- ماليات پيمانكاري
5- گزارش هاي مالي
6- صورت مسئلة پيمانكاري

 

نکته : ممکن است در این فایل بخصوص به دلیل تفاوت ورژن های آفیس و دیگر دلایل در برخی از فایل ها و از جمله همین فایل، شماره ذکر شده صفحات در فهرست، دقیقا منطبق نباشد و یا شماره آن ذکر نشده باشد. بنابراین لازم است یک مرتبه شماره صفحات در صورت نیاز نگاشته شود.

 

پایان نامه و مقاله

مشخصات داخلی فایل :

آبانفایل دانلود رایگان فایلصفحه عنوان و نویسنده : دارد
آبانفایل دانلود رایگان فایل فهرست عناوین : دارد
آبانفایل دانلود رایگان فایلپیشگفتار یا مقدمه : دارد
آبانفایل دانلود رایگان فایلفصل بندی و بخش بندی : دارد
آبانفایل دانلود رایگان فایلتنه اصلی متن : دارد
آبانفایل دانلود رایگان فایلپاورقی و پانویس و مآخذ : در صورت لزوم دارد
آبانفایل دانلود رایگان فایلعکس داخلی : دارد
آبانفایل دانلود رایگان فایلدیاگرام و جداول : در صورت لزوم دارد

 

دانلود رایگان پایان نامه

بخشی از محتوای گزارش کارآموزی :

پيشگفتار :
تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند .

اركان اصلي عمليات پيمانكاري :
در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :
كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .
پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .
قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .
موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد .
انواع قراردادهاي پيمانكاري :‌
قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .
الف) قراردادهاي مقطوع :
در اين نوع قراردادها ، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار ( مثلا يك متر خاكبرداري ) توافق مي كرد در برخي از موارد ، طبق مادة خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد ، مصالح ، ويتامين D ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود .
ب) قراردادهاي اسانسي :
در اين وع پيمان ها ، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود .
يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولا به بيش از يك دورة مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد .
ج) قرار داد مديريت اجرائي علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود :
در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود .
در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود .
مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاركار :
مراحل اجراي طرح در موسسات خصوصي و عمومي تفاوت ماهوي ندارند ، و موسسات خصوصي كمابيش در اجراي عمليات پيمانكاري از تشريفات دولتي تبعيت مي كنند اجراي طرحهاي عمراني در موسسات خصوصي همانند موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصي است كه ذيلا در 5 مرحلة جداگانه آورده شده است :
مرحله مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح :
موسسات بخش خصوصي معمولا طرح هاي ساختماني ، تاسيسات و تجهيزاتي خود را بادر نظر گرفتن منابع مالي ، پيش بيني و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرايي ار راسا يا با كمك موسسان مشاور تهيه مي كنند مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است :

1- 1- خدمات تحقيقاتي و بنيادي :
مطالعات اين مرحله شامل : مطالعات منطقي ، اجتماعي و اقتصادي است كه بر مبناي نتايج حاصل از آنها ، تصميم گيري كلي در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل مي آيد .
2-1- مطالعات شنالهايي طرح :
مطالعات اين مرحله شامل : تحقيقات و بررسي هاي لازم به منظور تعيين هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنين امكانات فني و اجرايي با توجه به مصالح ساختماني ، تجهيزات ، نيروي انساني ، ساير امكانات و محدوديت ها و بالاخره حدود سرمايه گذاري ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادي ، تعيين بهره وري و تعيين اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح است . حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي گردد كه مبناي اتخاذ تصميم در مورد اقدامات بعدي خواهد بود .
3-1- تهيه طرح مقدماتي :
بعد از شناخت طرح ئو تعيين مشخصات كلي آن برمبناي بررسي ها و يا مطالعات توجيهي حتي و اقتصادي خاص ، مطالعات مقدماتي طرح انجام مي شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتي …

الف) شركت سهامي :
در ا‚د مشمول ماليات مؤسسات پيمانكاري كه به صورت شركت سهامي هستند حسب مورد از طريق رسيدگي به دفاتر يا به طور علي الراس تشخيص مي شود و مشمول ماليات هاي زير است :
1- ماليات اضافي سهم شهرداري به نرخ 3% نسبت به كل در آمد مشمول ماليات .
2- ماليات اضافي سهم اطاق بازرگاني و صنايع ومعدن به نرخ سه و نيم در هزار نسبت به كل در آمد مشمول ماليات .
3- ماليات سود تخصيص يافته براي تقسيم بين صاحبان سهام با نام ، اندوخته ها ، سود تقسيم شده بين صاحبان سهام بي نام و سود تقسيم نشده نسبت به كل درآمد مشمول ماليات پس از كسر ماليات اضافي سهم شهرداري ها به نرخ هاي زير :
– ماليات سود تخصيص داده شده براي تقسيم سود بين
صاحبان سهام با نام به نرخ 15%
– ماليات اندوخته ها به نرخ 25%
– ماليات سود پرداختي به صاحبان سهام بي نام و سود تقسيم نشده به نرخ‌هاي تصاعدي زير :
مبلغ در آمد مشمول ماليات مازاد مشمول نرخ رديف نرخ ريال ريال درصد
تا 20000000 20000000 25
تا 40000000 20000000 30
تا 60000000 20000000 35
تا 80000000 20000000 40

مسئله :
شركت پيمانكار ايران بتون ساز در تاريخ 13/1/79 پس از انعقاد قرارداد پيمانكار با شركت توسعة صنايع نيرو گاه ايران جهت احداث فونداسيون تجهيزات كارگاه تعمير ترانس كارگاه شمارة 95-2 ، مبلغ 246102250 ريال را به عنوان مبلغ كل قرارداد معرفي و مورد تاييد قرار گرفت .
طبق اين قرارداد 25% مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت در ازاي يك فقره چك به كارفرما پرداخت مي شود از هر صورت وضعيت 10% به عنوان سپردة حسن انجام كار از پيمان كار كسر مي گردد ككه نصف مبلغ پس از صدور گواهي موقت و مابقي پس از تحويل قطعي دريافت مي گردد .
همچنين به منظور تضمين حسن تعهدات پيمانكار هر زمان با امضاي قرارداد معادل 5% مبلغ كل قرارداد و تسليم يا معادل مبلغ را به حسابي كه كارفرما تعيين مي كند تسليم مي نمايد كه اين مبلغ پس از اولين تحويل موقت آزاد مي شود مانده حسابهاي بدهكار و بستانكار اين شركت در ابتداي سال 79 به شرح زير مي باشد :
صندوق 5870077 جاري شركاء 1000000
تنخواه گردانها 1992700 استهلاك انباشته 3499999
پيش پرداخت ها 10176755 بستانكاران 7900000
سپردة دريافتني 5284680 سرمايه 1000000
دارايي ثابت مشهود 3500000 سود انباشته 15424213
در طي سال مالي 1379 فعاليت هاي عملياتي زير صورت گرفته است : ( هر پرداخت ها از صندوق صورت گرفته است )
15/1 دريافت پيش دريافت قرارداد 8-78 نيروگاه از تعميرات نيرو به مبلغ 61525562 ريال .
23/1 خريد نقدي اشاخه نسبتي جهت پروژه جهت پروژه شركت نيرو و پيمان شمارة 8 به مبلغ 420000 ريال .
25/1 خريد نقدي ميلگرد به مبلغ 2760000 ريال و پرداخت 2000000 ريال به بستانكاران صندوق شركت براي نصب دستگاههاي كارگاه ترانس 8-78 .
6/2 خريد نقدي 4 كاميون آجر جهت پروژة پيمان 8 به مبلغ 1814600 ريال .
11/2 پرداخت وجه نقد جهت خريد آجر براي پروژه شركت تعميرات نيرو به مبلغ 2242300 ريال .
14/2 پرداخت هزينه خريد مصالح جهت اجراي پروژه به مبلغ 1778400 ريال.
25/2 خريد ميلگرد جهت اجراي پروژه و پرداخت وجه آن از صندوق شركت به مبلغ 2430000 ريال .

دانلود رایگان جزوه

برخی از تصاویر گزارش کارآموزی :

 

دانلود رایگان کارآموزی

برخی لینک های مرتبط سایت :

خلاصه مقاله های حسابداری تدوین استاندارد(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

مقایسه نظام مالیاتی ايران، آفريقاي جنوبي و روسيه(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

طرح بررسی اثر اریتروپوئتین بر روی تشنج القاء شده توسط پنتیلن تترازول در موشهای ماده اووارکتومی شده(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

پروژه کارآموزی بانک رفاه کارگران(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

بررسي مقايسه اي سلول هاي فلوتاسيون مورد استفاده در كارخانه هاي كانه آرايي(فلزي و غير فلزي)(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

 

پرداخت امن شاپرک

توضیحات خرید:

جهت خرید این فایل، ابتدا محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید و سپس روی تسویه حساب کلیک نمایید تا به شبکه امن شاپرک متصل و پرداخت را انجام دهید.
دقت داشته باشید بعد از پرداخت وجه به صفحه ای منتقل خواهید شد که لینک دانلود مستقیم از فایل زیپ حاوی محصول نهایی، برای شما در آن قرار داده شده است. بنابراین فایل مورد نظر را همان موقع دانلود نمایید.
در صورت بروز مشکل می توانید با پشتیبانی سایت یا شماره تلفن های معرفی شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

نکته : در صورتی که فایل های خریداری شده با فونت های غیر استاندارد نمایش داده می شود، فونت های سری B را از اینترنت دانلود و نصب نمایید و مجددا آفیس را خاموش و روشن کرده و فایل خود را فراخوانی نمایید.

لینک فونت های خانواده B : از اینجا می توانید دانلود کنید.

سپاس از اینکه آبانفایل را انتخاب نمودید.
ما همواره به کیفیت محصول خود می اندیشیم و خود را در قبال کیفیت محصولات خود مسئول میدانیم…

تماس با سایت آبانفایل

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

92

قابلیت دانلود

نوع فایل

لینک دانلود

پس از علملیات بانکی، شما برای مدت 14 روز و برای 12 مرتبه می توانید این فایل را دانلود کنید. توجه داشته باشید لینک دانلود پس از مدت مقرر منقضی می گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارآموزی رشتة حسابداري / مراحل حسابداري پيمانكاري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید