مقایسه نظام مالیاتی ايران، آفريقاي جنوبي و روسيه

10,000تومان

عنوان فایل :

مقایسه نظام مالیاتی ايران، آفريقاي جنوبي و روسيه

تعداد صفحات:

25 صفحه

نوع فایل:

ورد  Word

فایل پیش رو در زمینه مقایسه نظام های مالیاتی ایران،آفريقاي جنوبي و روسيه می باشد که در 25 صفحه به بهترین وجه ممکن این نظام های مالیاتی را بررسی نموده است.

توضیحات

عنوان فایل : مقایسه نظام مالیاتی ايران روسيه و آفريقاي جنوبي

تعداد صفحات:  25 صفحه

نوع فایل:  ورد  Word

فهرست عناوین :

فهرست عناوین
انواع ماليات و تاريخچه آن در ايران 4
انواع ماليات در ايران 5
1- ماليات شرکتها: 5
2- ماليات‌هاي پيشه‌اي يا شغلي: 6
3- ماليات وارد بر حقوق 6
4- ماليات مصرف و فروش: 7
5- ماليات وارد بر واردات: 9
نسبت درآمد مالياتي و توليدات عمده داخلي: 9
تشکيلات مالياتي: 10
واقعيت‌هاي اجتماعي و نرخ‌هاي دقيق اقتصادي آفريقاي جنوبي 11
تاريخچه و منابع مالياتي آفريقاي جنوبي 13
قوانين مالياتي جديد براي دارايي‌هاي شرکتها در آفريقاي جنوبي 13
نرخهاي مالياتي جديد وارد بر شرکتهاي جديد در آفريقاي جنوبي 14
1- شرکت‌هاي بزرگ 14
2- شرکت‌هاي کوچک 14
ماليات وارد بر درآمدهاي عمده شخصي در آفريقاي جنوبي 15
مشمولين ماليات در روسيه 15
تاريخ پرداختهاي ماليات در روسيه 15
ماليات‌گيري و نرخهاي ماليات‌گيري در روسيه 16
1- ماليات وارد بر شرکت‌هاي صنفي روسيه 16
2- ماليات وارد بر اشخاص خاص 16
3- ماليات سهام متصرفي 17
4- ماليات اجتماعي همسان 17
5- نمونه‌هايي ديگر از ماليات‌بندي در روسيه 17
تجاربي که از نظام مالياتي آفريقاي جنوبي مي‌توان به ايران منتقل کرد 18
تجاربي که از نظام مالياتي روسيه مي‌توان به ايران منتقل کرد 19
پيشنهاداتي براي بهبود نظام مالياتي ايران 20
1- بالا بردن نسبت درآمد مالياتي به توليدات عمده داخلي 20
2- به حداقل رساندن مالياتهاي غيرمستقيم 21
3- نظارت بر درآمد مالياتي 21
4- کارشناسي و بررسي اعداد و ارقام مالياتي 21
5- ارائه روش واحد استهلاک براي شرکتها 22
6- واگذاري شرکتها به بخش خصوصي 22
7- تصويب قوانين منسجم‌تر براي مالياتهاي شغلي 22
8- افزايش بيشتر منابع ماليات‌گيري 22
9- اعمال ماليات بر ارزش‌افزوده 23

 

بخشی از فایل :

انواع ماليات و تاريخچه آن در ايران
مالياتها در ايران به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم لحاظ شده است. ماليات‌هاي مستقيم وجوهي است که دولت از درآمدها، اموال، دارايي‌ها، ثروت و … از شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي‌کند و مقدار آن توسط دستگاه مالياتي با نرخ تصاعدي وصول مي‌شود. اما مالياتهاي غيرمستقيم وجوهي است که دولت از افراد مصرف‌کننده کالا و خدمات صرفنظر از ميزان درآمد و … دريافت مي‌کند که بسيار آسان‌الوصول است. البته اين نوع ماليات چون بيشتر به افراد متوسط و ضعيف جامعه تحميل مي‌شود مي‌تواند موجب بروز مشکلات حاد اجتماعي شود.
ماليات مستقيم از نظر اقتصادي و اجتماعي ماليات مطلوبتري است و چون با نرخ تصاعدي موجب توزيع درآمد بين افراد جامعه مي‌شود و ماليات‌هاي غيرمستقيم در يک نظام مالياتي مطلوب بايد به حداقل برسد (در سال 59 نسبت مستقيم به کل درآمد مالياتي به کمترين حد يعني 38 درصد و در سال 67 به بيشترين حد 5/65 و 67 رو به کاهش گذاشت). در سالهاي قديم سهم عمده درآمدهاي دولت را مالياتهاي غيرمستقيم و مقطعي تشکيل مي‌داد. مثلاً در سال 1289 حدود 58 درصد کل درآمدهاي دولت را مالياتهاي مستقيم تشکيل مي‌داد اما کم‌کم اين روند تغيير کرد و درآمدهاي نفتي و مالياتهاي غيرمستقيم و … جايگزين شد و با جايگزين کردن نفت نقش مالياتها در درآمدهاي دولت بسيار کم شد. مالياتها در سالهاي پس از انقلاب بجز چند سال نخست بار ديگر افزايش پيدا کرد اما اين افزايش چندان چشم‌گير نبود.
در طي سالهاي پر از آشوب ايران که با دگرگوني‌هاي اقتصادي زيادي مواجه بود مالياتها به شدت کاهش پيدا کرد. مثلاً در پي انزواي فعاليتهاي توليد- بروز جنگ با عراق، بازسازي و … بين سالهاي 59 تا 67 ماليات ايران از 6/8 درصد در سال 58 به 92/3 در 74 رسيد.
و همچنين بهبود و توسعه اقتصادي و تغييرات مثبت موجب شد که نسبت ماليات بر درآمد دولت به صورت 26/5 در سال 75 به 6 درصد در سال 79 برسد اما اين نسبت‌ها در مقابل کشورهاي توسعه‌يافته بسيار ناچيز است به طور مثال (در کشور سوئد در سال 1370 نسبت ماليات به درآمد دولت 5/57 درصد بود).
انواع ماليات در ايران
سيستم مالياتي در ايران يک سيستم غيرمستقيم محسوب مي‌شود به همين دليل به اندازه کافي نمي‌تواند روشن و شفاف باشد. تنها مالياتهاي مستقيمي که بطور روشن و واضح است و بطور دقيق پرداخت مي‌شود ماليات وارد بر کارکناني است که حقوقشان بصورت دستمزد است. در کل مالياتها در ايران به پنج دسته تقسيم مي‌شوند: 1- ماليات وارد بر شرکت‌ها 2- ماليات وارد بر شغلها 3- ماليات وارد بر حقوقها 4- ماليات وارد بر مصارف و فروشها 5- ماليات وارد بر واردات
1- ماليات شرکتها:
اين نوع ماليات براي اشخاص دولتي و غيردولتي که در واقع به سودها و درآمدهاي آنها مي‌باشد قابل اجرا است. نرخها و معافيت‌هاي اين شرکت‌ها بسيار بستگي به انواع و ماليات آن شرکت‌ها دارد. شرکت‌هايي که حداقل 50 درصد آن متعلق به دولت است شرکتهاي دولتي محسوب مي‌شوند و …

قوانين مالياتي جديد براي دارايي‌هاي شرکتها در آفريقاي جنوبي
– از اول ژوئن 2001 سيستم ارزي ماليات که براي شرکتهاي خارجي فقط مرسوم بوده براي شرکتهاي مقيم نيز جايگزين شد.
– براساس قانون جديد آفريقاي جنوبي اموال و زمينهاي آفريقاي جنوبي که در تصرف شرکتهاي خارجي است نمي‌تواند بيش از 5 درصد کل تقسيمات عدالت پايتختي باشد.
– اراضي در تصرف شرکتهاي بين‌المللي موسوم به IHC، در بدهي مالياتي اين شرکتها منظور مي‌شود و براي کسب بيشتر درآمد مالياتي دولت نظام مالياتي مجزايي براي اين شرکتها منظور مي‌شود.
– جديداً آفريقاي جنوبي داراي يک نظام مالياتي امتيازي براي دارايي‌هاي شرکتهاي بين‌المللي مي‌باشد چون اين شرکتها در رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي نقش فعالي را ايفا مي‌کنند اين امتيازات مالياتي براي تشويق اين شرکتها ارائه شده و بسيار مؤثر بوده است.
نرخهاي مالياتي جديد وارد بر شرکتهاي جديد در آفريقاي جنوبي
1- شرکت‌هاي بزرگ
– ماليات ثابت استاندارد وارد بر شرکتها شامل دو قسمت است:
الف) يک نرخ ماليات يکنواخت 30 درصدي
ب) يک نرخ 5/12 درصدي متغير
– در تقسيمات شبکه‌اي شرکتهايي را که ماليات 5/12 درصدي بر آنها اعمال مي‌شود را شرکتهاي مالياتي ثانوي گويند.
نرخ 5/12 درصدي براي شرکتهاي مختلف براساس قانون و تشخيص دولت متفاوت است و اين نرخ بيشتر بسته به بدهي مالياتي است در واقع ماليات ثانوي يک نوع جلوگيري از تخلفات مالياتي است که با کم و زياد کردن اين نرخ توسط دولت، نظام مالياتي در موردهاي مختلف و زمانهاي مختلف کاراتر مي‌شود و شرکتها تشويق مي‌شوند که بدهي‌هاي مالياتي خود را سريعتر پرداخت کنند.
– شاخه‌هاي شرکت‌هاي خارجي ماليات 35 درصدي مي‌پردازند و از ماليات ثانوي معاف مي‌شوند.
2- شرکت‌هاي کوچک
از سال 2003 شرکتهاي کوچک را شرکت‌هايي با حداکثر دآمد 3 ميليون راند در سال معرفي کرده‌اند که اين شرکت‌ها 15 درصد ماليات مي‌پردازند. اين شرکتها  …

تجاربي که از نظام مالياتي روسيه مي‌توان به ايران منتقل کرد
– درباره مشمولين پرداخت ماليات در روسيه، مقيمان خارجي تنها ماليات درآمد کسب شده را مي‌پردازند که اين موضوع در ايران مشمول مالياتهاي ديگري نيز مي‌شود که به نظر مي‌رسد هدف روسيه از اين کار خوب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي باشد و مشاهده مي‌شود که در اين کار موفق بوده است. به نظر مي‌رسد اگر ايران نيز در رابطه با اتباع خارجي سختگيري‌هاي کمتري را اعمال کند به نفع نظام مالياتي و اقتصادي جامعه خواهد بود و سرمايه‌گذاران خارجي بيشتري جذب بازارهاي ايران مي‌شوند.
– در روسيه کسانيکه سود سهام را نمي‌دادند مانند يک فرد خوداشتغال بايد ماليات بپردازند اما در ايران با نرخهاي جداگانه ماليات سهام تعيين مي‌شود و اين افراد مشمول نرخهاي کمتري نسبت به افراد خوداشتغال مي‌شوند، هدف روسيه از اين کار ماليات‌گيري بيشتر ازافراد ثروتمند است و به توزيع درآمد در جامعه کمک مي‌کند که اين موضوع بايد در ايران اعمال شود.
– افراد داراي شغل آزاد در روسيه موظفند در طي سال 3 مرحله ماليات را بپردازند که اين امر در ايران يکسال است. منظور روسيه از اين کار جلوگيري هر چه بيشتر از فرار مالياتي و همچنين کسب درآمد مالياتي بيشتر است مطمئناً چون در ايران فرار مالياتي در اين مشاغل زياد است. اعمال چنين روشي مي‌تواند به بهبود درآمدهاي مالياتي کمک کند.
– روسيه در مواجهه با شرکتها ماليات آنها را براساس سيستم ماهيانه افزايش مي‌دهد اين افزايش پرداختها براساس سودهاي سه ماهه گذشته اعمال مي‌گردد و اين موضوع شامل شرکت‌هاي بزرگ مي‌شود که در جهت جلوگيري از انباشته شدن ثروت در اين شرکت‌ها و جلوگيري از برکنار شدن شرکتهاي کوچک توسط شرکتهاي بزرگ انجام مي‌شود و همچنين باعث توزيع درآمد در کشور مي‌شود که اين مطلب در ايران مي‌تواند به عنوان يک تجربه مفيد مورد استفاده قرار گيرد که هم از فرار مالياتي اين شرکتها جلوگيري شود و هم بازار رقابتي در کشور پديد آيد.
– طبق قانون جديد روسيه براي ترغيب مردم براي خريد برخي اقلام موردنظر دولت، يک کسري 10 درصدي براي اين کالاها گذاشته شده است که اين کار در جهت استفاده بيشتر مردم از کالاهاي داخلي است که هم‌تراز با کالاهاي خارجي در بازار وجود دارند. اين مطلب در ايران کمتر مشاهده مي‌شود هر چند که اغلب کالاي داخلي کيفيت کمتري نسبت به کالاي مشابه خارجي دارد اما قيمتهاي کالاهاي داخلي به خاطر وضع بد اقتصادي و همچنين مديريت ضعيف بالا است و بدين دليل کالاي ايران در مقابل کالاي خارجي حرفي براي گفتن ندارد با اين وجود اگر از اين روشها براي کم کردن قيمت کالاي داخل استفاده شود مطمئناً مصرف بيشتر اين کالاهاي مدنظر مردم به بهبود کيفيت اين کالاها کمک خواهد کرد …

 

لینک های مرتبط :

گزارش کارآموزی رشته عمران

بررسي مقايسه ای نظام آموزشي دوكشور چين و سوريه

پروژه کارآموزی بانک رفاه کارگران

تاثیر ورزش بر قلب

دانلود فایل ورد فرم کارورزی دانشگاه علمی کاربردی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه نظام مالیاتی ايران، آفريقاي جنوبي و روسيه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…